Galileo - ukázky
Ukázky

​ Upozornění pro občany. V pondělí 24.7.2021 od 10 - 16 hodin nepůjde v celé obci proud. 

Poplatky

Poplatky

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 24228691/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka Kroměříž,  pobočka Bystřice pod Hostýnem

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 


1. Poplatky za likvidaci odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí za  rok pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,-- Kč. Sazba za rekreační chalupu nebo chatu činí také 400,-- Kč.

Svoz odpadu probíhá každý SUDÝ týden ve čtvrtek.

Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to první splátka (polovina poplatku) do 31. května a druhá splátka do 31. října kalendářního roku.


2. Poplatek z pobytu

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek je splatný do 20 dnů po uplynutí pololetí. 


3. Poplatek ze psů

Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 100,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 150,- Kč za jeden rok. Výše poplatku pro osoby starší 65 let činí za  jednoho psa 50,-- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 100,-- Kč za  jeden kalendářní rok.

Poplatek ze psů je splatný k 31.05. kalendářního roku.

Galileo Corporation

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
5
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
6
22
4
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3
5
2
6
2