Menu
Obec Nová ves
ObecNová ves

Sociální služby

Přehled poskytovatelů služeb
Domov seniorů Budíškovice
Adresa: Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice
Kontaktní osoba: Ing. Jan Pokorný
Telefon: 384 496 477
E-mail: pokorny@ddbudiskovice.cz
Internetové stránky: www.ddbudiskovice.cz
Domov seniorů Budíškovice je pobytovým zařízením, které se nachází na rozhraní krajů Jihočeského, Jihomoravského a kraje Vysočina a nabízí poskytování sociálních služeb, a to: ubytování, stravování a ošetřovatelskou péči – všem, kteří již nejsou schopni obstarat si tyto úkony svými silami a potřebují pomoc druhé osoby.
Pečovatelská služba LEDAX o.p.s. České Budějovice
- středisko Dačice
Adresa: Bratrská 221/I, 380 01 Dačice (Dům s pečovatelskou službou)
Vedoucí střediska: Marie Cimbůrková
Telefon: 384 422 639
E-mail: marie.cimburkova@ledax.cz
Internetové stránky: www.ledax.cz
Časová dostupnost pečovatelské služby:
Pondělí - pátek 7:00 - 18:00 h
Sobota - neděle 8:00 - 14:00 h
Pečovatelská služba je služba terénní a ambulantní a je poskytována občanům, kteří již nejsou schopni postarat se o sebe a svoji domácnost a potřebnou péči jim nemohou zajistit ani rodinní příslušníci. Je přitom naplněna potřeba každého jedince setrvat ve vlastním domově co nejdelší dobu.
Centrum denních služeb - Domovinka
Adresa: Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
Kontaktní osoba: Pavlína Bačovská
Telefon: 384 352 252
E-mail: domovinka.dacice@caritas.ji.cz
Internetové stránky: www.jihlava.cz/charita
Provozní doba:
Pondělí, úterý, pátek 7:00 - 13:30 h
Středa 16:00 - 17:30 h
Čtvrtek 18:00 - 19:30 h
Uživatelé: osobní asistence pro osoby se zdravotním znevýhodněním, senioři, rodiče
s dětmi
Služby: Domovinka Dačice funguje jako centrum denních služeb pro seniory, rodiče
s dětmi, osoby se zdravotním znevýhodněním
Terapeutická komunita Podcestný mlýn
Adresa: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice
Kontaktní osoba: Denisa Dohnalová
Telefon: 384 420 172, 777 916 273
E-mail: komunita@podaneruce.cz
Internetové stránky: www.podaneruce.cz.cz
Provozní doba: nepřetržitá
Provozní doba pro kontakt: 8:00 - 15:00 h
Uživatelé: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Služby: terapeutická komunita je určena mužům a ženám starším osmnácti let
po absolvování detoxikační léčby s diagnózou závislosti na nealkoholických drogách.
Resident 2000 - obecně prospěšná společnost
Adresa: Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
Kontaktní osoba: Ing. Marie Kubešová
Telefon: 775 224 862
E-mail: m.sab@centrum.cz
Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 - 12:30 h
Uživatelé: všechny věkové kategorie
Služby: Resident 2000 poskytuje péči v domácím prostředí. Službu poskytují na základě doporučení ošetřujícího lékaře a přání klienta diplomované zdravotní sestry
a pečovatelky. Cílem je zajistit klientům možnost, aby v důsledku stáří nebo nemoci mohli i nadále zůstávat ve svém domácím prostředí a vedli plnohodnotný život. Obsahem poskytovaných služeb jsou zdravotní úkony, které lze v domácnosti poskytnout, i zajištění denních potřeb u dlouhodobě nemocných klientů. Tato služba
je službou ošetřovatelskou a pečovatelskou a není hrazená z prostředků zdravotních pojišťoven.
Domácí péče
Adresa: Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
Kontaktní osoba: Bc. Marta Šabouková
Telefon: 384 358 206, 607 820 390
E-mail: m.sab@centrum.cz
Provozní doba: zdravotní péče je poskytována nepřetržitě
Pracovní doba na kontaktním místě v Antonínské ulici 85/II:
pondělí 7:30 - 16:00 h
úterý 7:30 - 15:00 h
středa 7:30 - 17:00 h
čtvrtek 7:30 - 12:30 h
pátek 7:30 - 15:00 h
Uživatelé: všechny věkové kategorie
Služby: Domácí péče zajišťuje ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči
v domácním prostředí klienta, která je po indikaci ošetřujícího lékaře plně hrazená zdravotními pojišťovnami. Nabízí i poradenskou činnost.
Sdružení Meta o.s. Jindřichův Hradec
Adresa: Masarykovo 168/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Týmal
Telefon: 755 567 703
E-mail: p.centrum@osmeta.cz
Internetové stránky: www.osmeta.cz
Provozní doba: po telefonickém objednání
Uživatelé: problémoví injekční uživatelé drog, příležitostní uživatelé drog, rodiče a blízké osoby uživatelů drog, mladiství prvopachatelé trestných činů a přestupků
Prevcentrum Dačice
Adresa: Sdružení Meta, o.s. Prevcentrum Antonínská 15/II, 380 01 Dačice
Kontaktní osoba: Božena Havlová
Telefon: 384 382 891, 775 567 704
E-mail: havlova@osmeta.cz
Internetové stránky: www.osmeta.cz
Provozní doba: po telefonickém objednání
Uživatelé: školní mládež regionu Jindřichův Hradec a části kraje Vysočina, pedagogové a rodiče
Služby: komplexní programy specifické primární prevence sociálně patologických jevů, prevence závislostí, poruchy příjmu potravy, programy sociálních dovednosti, komunikačních technik a výchova ke zdravému životnímu stylu. Programy pro žáky základních a středních škol, adaptační programy , osvětové a vzdělávací programy pro pedagogy a rodiče a programy na poprou týmové spolupráce. Konzultace sociálně patologických jevů vyskytujících se na školách, poradenství a práce s rodinou drogově závislých.
Domácí zdravotní péče - Vlasta Bačáková
Adresa: Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice (budova Komerční banky, 1. patro)
Kontaktní osoba: Vlasta Bačáková
Telefon: 602 750 614
Pracovní doba: nepřetržitá, 7 dnů v týdnu
Provozní doba: po telefonické domluvě
Uživatelé: všechny věkové kategorie
Služby: zdravotní hrazené ze zdravotního pojištění kombinované hrazené klientem zdravotní služby nebo po dohodě s praktickým lékařem hrazené ze zdravotního pojištění.
Zajišťuje odběry krve, měření krevního tlaku, kontroly glykémie, aplikace inzulínu injekcí, převazy ran, ošetřování kožních defektů, bércových vředů, péče o proleženiny
a jejich prevence procvičováním klienta, nácvik chůze v chodítku, s berlemi, nácvik soběstačnosti, aktivace klienta, polohování, dechová cvičení, infuze, péče o stomie, péče o katetry, cévkování, výměna cévek, u žen aplikace klyzmatu, péče o umírajícího, paliativní péče.

Moduly

Kalendář akcí


Anketa

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Galileo Corporation

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5